Kracht & Liefde

Hindernissen

10.4  Onkunde

Ja, het moet helaas gezegd.
Na bijna tweeduizend jaar ‘Christendom’ is er nog altijd een verregaande onkunde, speciaal wat betreft de aspecten van de heilige Geest en zijn manifestaties, zijn openbaringen.
We erkennen de werkingen van satan in occulte zaken als iets vanzelfsprekends.
Veel mensen ontkennen helaas zo vaak de werkingen van God in de veelheid aan openbaringen van de Geest.
In de praktijk zijn er een aantal struikelblokken die het ontvangen van de heilige Geest tegenhouden.
Misschien kun je hier eens over nadenken:

In de eerste plaats: doop in de Geest en wedergeboorte.
Er zijn mensen die volhouden, dat de doop in de heilige Geest eigenlijk hetzelfde is als de wedergeboorte.
In het boek Handelingen zien we een paar situaties, waaruit blijkt dat de doop in de Geest ontvangen werd, direct nadat zij Jezus hadden aangenomen door het geloof.
Ook in Efeziërs 1:13 – “In Hem zijn ook jullie, nadat jullie gehoord hebben …”
en …
“in Hem zijn jullie, nadat (toen) jullie gelovig werden, ook verzegeld met de heilige Geest van de belofte.”
Eerst geloof in Jezus, daarná de doop in de heilige Geest!

In de tweede plaats: onkunde over de manier waarop de gave van het spreken in geestelijke talen werkt.
Hierover hoeft niet veel meer gezegd te worden.
Even een korte herhaling.
Als ik door geloof de heilige Geest ontvangen heb, zal ik mij actief moeten overgeven.
De Heilige Geest zal de woorden vormen, terwijl ik ga spreken.
Ikzelf zal daarvoor actief mijn lippen en stembanden moeten gaan gebruiken.
Van de leerlingen staat in de Bijbel: “… zij begonnen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:4).
Jij spreekt dus actief, jij gebruikt je mond actief, de heilige Geest vormt de taal.

In de derde plaats: onkunde in verband met een mogelijk ‘duivelse’ taal.
Hierdoor komt er een angst, een terughoudendheid.
Maar er staat geen enkele waarschuwing in de Bijbel in die richting.
God geeft goede dingen aan zijn kinderen.
“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebreeën 11:6).
“De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft” (Openbaring 22:17).

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft … Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; ” (uit Johannes 7:38,39).

Wil jij ook levend, genezend water laten stromen in jouw omgeving?
Tot welzijn van jezelf en je naaste?