Kracht & Liefde

Hindernissen

10.3  Zonden

Die zouden in dit stadium eigenlijk niet meer genoemd moeten worden.
Maar steeds opnieuw blijkt hoe geraffineerd satan werkt.
Hij ziet kans bepaalde zonden diep in het hart van de mens verborgen te houden.
Te denken valt hierbij aan jeugdzonden, steeds weerkerende onreine gedachten en blikken, aan gevoelens van haat en wrok.
Ook kan genoemd worden een chronisch opgebouwde rebellie (opstandigheid) – deze zonde, zegt de Bijbel, staat gelijk aan de zonde van toverij en afgodendienst.
Dat is helder, want de eerste zonde die satan beging, was opstand tegen God.
De heilige Geest brengt al deze dingen in je leven, voor zover van toepassing, aan het licht.
Nadat Hij bij je is binnengekomen, houdt Hij grote schoonmaak, zodat al het duistere in je wordt opgeruimd.
Dat is liefde van God, tot jouw welzijn.
Beste lezer, lieve vrienden, in een rustig en vertrouwelijk gesprek met je voorganger of een oudste van jouw Gemeente, zullen deze dingen, onder leiding van de heilige Geest, aan het licht komen.
Hou altijd voor ogen dat God jou gelijkvormig wil maken aan zijn Zoon, Jezus Christus.
Dát is zijn Plan met jouw en mijn leven.
God handelt uit liefde en tot jouw welzijn, in geestelijk en natuurlijk opzicht.
Heel wat mensen zouden de rekening van de psychiater kunnen uitsparen als zij zich zouden overgeven aan de diepe inwerking van de Geest van God.
Door deze Geest worden alle negatieve factoren in jouw leven opgeheven en geneutraliseerd.
Wees open tegen de ‘broer in de Heer’, tegenover je ‘zieleherder’.
Loop niet van de één naar de ander.
Je helpt jezelf daarmee niet.
Je veroorzaakt zo alleen een grotere mate van onrust.
God geeft ook hierin openbaring, tot jouw welzijn!