Kracht & Liefde

Introductie

Hartelijk welkom op deze site!
Fijn dat je belangstelling hebt voor wat de Geest van God in een mensenleven wil en kan doen.
Wij wensen je heel graag Gods zegen toe bij het lezen van en het nadenken over deze studie!

Wat je hier kunt lezen is een voor het internet bewerkte versie van het boekje:

‘Dynamische kracht door de doop in de Heilige Geest’
van Riemer de Graaf.

De opzet hiervan is voor het grootste deel gelijk gebleven, alleen is het taalgebruik, waar nodig, aangepast aan deze tijd en zijn op een aantal plaatsen aanvullende opmerkingen toegevoegd.
De kern, de hoofdzaak, van wat Riemer in zijn boekje aangeeft, is helemaal intact gelaten.
Het boekje zelf is niet meer in de handel verkrijgbaar; soms biedt iemand het aan op b.v. Marktplaats.

De naam van het onderwerp is gewijzigd in ‘Kracht en Liefde’, omdat deze twee begrippen samen aangeven wat de doop in en de vervulling met de Geest van God kunnen bewerken in het leven van een Christen of van iemand, die dat wil worden.

Soms zijn NBG-teksten gebruikt en soms NBV-teksten; dit hangt er vanaf welke in die bepaalde situatie het meest dicht bij de grondtekst staan of het duidelijkst overkomen.
De NBG-teksten zijn, waar nodig, ‘gemoderniseerd’, met name de ouderwetse naamvallen en persoonsvormen zijn aangepast.
En waar ‘doop met’ staat, is dit gewijzigd in ‘doop in’, omdat in de grondtekst ook ‘in’ staat en het taalkundig trouwens ook niet mogelijk is om iemand te dopen met water; dopen = onderdompelen in.

Het Plan van God, daar gaat het allemaal om!
God heeft een duidelijk doel met ons mensen en met zijn hele schepping.
In het Nieuwe Testament wordt dat helder en duidelijk neergezet: “ … opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid …”!

Gemeente is met een hoofdletter G geschreven, uit eerbied en ontzag voor het geestelijke lichaam van Christus.

Er wordt meestal gesproken in de je- en jij-vorm, dit om de tekst wat persoonlijker en toegankelijker te maken.
Verder wordt alleen de hij-vorm gebruikt in plaats van hij en zij; ook dit is gedaan voor een betere leesbaarheid en hiermee is dus niets ten nadele bedoeld van de vrouwelijke lezers!

Naast het genoemde boekje van Riemer, is uit de volgende lectuur het een en ander overgenomen:
‘De Schoonheid van geestelijke taal’ van Jack Hayford (ISBN 90 435 05 153);
Studiebijbel van ‘In de Ruimte’, digitale versie.
Verder verwijzen we graag naar het boekje: ‘Als het licht duisternis is …’ van Rianne van der Smitte (ISBN 90 6067 490 1).

We hopen dat je het volhoudt om deze studie helemaal door te lezen!
Het vergt zeker een aantal uren of dagdelen, maar we verzekeren je dat het zijn geestelijke ‘rendement’ oplevert!
Tenminste … als je dát voor jezelf eruit weet te halen, wat jij nodig hebt en waar je verder mee kunt!

Als je wilt reageren en dat stellen we zeker op prijs, verzoeken we je gebruik te maken van de mogelijkheid daarvoor op deze website.

We wensen je de volheid van de Geest van harte toe!
Riemer (auteur) en Jan (bewerker)