Kracht & Liefde

De liefde van God

7.2  Welke weg voert omhoog?

Paulus heeft duidelijk gemaakt hoe de uitingen van de Geest in relatie staan tot de liefde én hoe de liefde op haar beurt inhoud en waarde geeft aan de uitingen.
Hij zegt daarom: “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest” (1 Korintiërs 14:1).
Dit is de ‘nog voortreffelijker’ weg!
Dit is de weg, die nog verder omhoog voert!

De weg die nog verder omhoog voert bestaat dus uit:

6. Let wel: de liefde van God is door de heilige Geest in onze harten uitgestort (Romeinen 5:5 en Handelingen 2:33).

7. Er is een duidelijk onderscheid tussen de liefde van God (agapè) en het menselijk liefhebben (fileoo) en de broederliefde (filadelfia).

8. Tenslotte een paar voetnoten bij 1 Korintiërs 13:

9. Wil je echt volgens de Bijbel leven en een serieuze, trouwe leerling van Jezus zijn?

Doe het één … geweldig … maar dan ook het ánder!

Dat voert, samen, verder omhoog!
De weg van de uitingen en de vrucht van de Geest, in de liefde van God, voert ‘omhoog’ tot alle volheid van God.
Efeziërs 3:18 en 19: “Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”

of, zoals in de NBG-vertaling staat: “… opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.”