Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.23  Profetie en andere uitingen van de Geest

Verschillende van de andere uitingen van de heilige Geest kunnen ook in profetieën naar voren komen.
Het is goed om hier de aandacht op te vestigen, zo kunnen misverstanden voorkómen en opgeheven worden.
Door middel van profetie kan onder andere het volgende kenbaar worden gemaakt:

1. een woord van kennis.
God maakt een deel van zijn kennis aan mij openbaar.
Dan weet ik vooraf de bedoeling van de Heer in een bepaalde situatie.
Deze woorden, deze openbaringsfeiten, mag ik dan overdragen aan de Gemeente.
Dat kan ik doen door ‘gewoon’ te zeggen dat de Heer een woord van kennis geeft en daarna aangeven wat dat woord van kennis inhoudt.
Ook kan ik door middel van de inspiratie-uiting (profetie) dit ‘woord van de Heer’ doorgeven.

2. een openbaring, een visioen, een gezicht.
God laat mij een beeld zien.
Ik kan dan vertellen wat de Heer mij te zien geeft en als Hij daartoe leiding geeft, vertel ik ook wat de bedoeling van de Heer in of met dat gezicht is.
Ook kan ik door de inspiratie-uiting (profetie) de bedoeling van de Heer aan de Gemeente bekend maken.

3. inzicht in de onzichtbare, geestelijke wereld (onderscheiding van geesten).
De Heer toont mij allerlei verhoudingen en werkingen van het rijk van satan.
Vanuit deze openbaring kan ik mij opstellen in de strijd of anderszins in het bieden van hulp.
Ook kan ik door middel van profetische uiting deze dingen aan de Gemeente bekend maken.

Er is dus een ruime mogelijkheid aan uitingen die in de gave van profetie in te passen zijn.
Op zich is het natuurlijk wel duidelijker voor iedereen om elke bepaalde ‘openbaring’ (uiting) met de juiste naam te noemen en zo ook te laten functioneren.
We verkeren in het algemeen nog in een ontwikkelingsfase in veel Gemeenten, waarin het een en ander zich nog nader zal moeten uitkristalliseren.
Ook hierbij hebben we nog veel verdieping nodig in kennis en inzicht.
Het is dus zaak om te blijven streven naar de gaven van de Geest.