Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.18  Profetie

In ons schema is dit de derde in de groep van de inspiratie-uitingen van de heilige Geest.
Dus nogmaals:

Wat is het geweldig te bedenken dat we op deze manier, onder de inspiratie van de heilige Geest, de woorden van de Heer mogen spreken tot opbouw van de Gemeente.
Wie is hiertoe in staat?
We kunnen God danken dat we dat niet uit onszelf (hoeven te) kunnen, maar vanuit God Zelf.
Het is een bekwaamheid die door de heilige Geest op het moment zelf wordt gegeven.
Wat is het Evangelie toch ontzettend rijk aan mogelijkheden!
Door de doop in de heilige Geest kan een ieder die de weg van de Heer wil gaan, zich stellen onder deze Meesterlijke werking van de volheid van de Geest.
De profeet (…) Joël zei dat in deze (ook: onze) tijd de Geest op alle mensen zou komen!
Het gaat hierbij dan wel om mensen die ‘leven’, die dus in een levende verbinding staan met God!
Joël 2:28 zegt: “Daarna zal het gebeuren dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren …”