Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.17  Leiding ontvangen door uitleg?

Soms zijn er mensen die persoonlijke leiding zoeken door middel van geestelijke talen met uitleg, wanneer ze alleen in hun ‘binnenkamer’ zijn.
In de Bijbel vinden we geen enkele uitspraak of verwijzing om op deze manier leiding in het geloof te zoeken of te vinden.
Laten we daar dus heel voorzichtig mee zijn!
Er is namelijk op deze manier (bijna) geen mogelijkheid om de uiting te toetsen.
Wie zal deze uiting moeten toetsen, als je alleen bent?
De geestelijke talen zijn voor de opbouw van ons ‘innerlijke’ geloof.
De uitleg ervan is tot opbouw van de Gemeente, evenals profetie.
En ook dáár vindt toetsing plaats!

Leiding van God voor je leven krijg je via andere wegen …

Wie zich hierin en openlijk aan de Heer toevertrouwt, zal duidelijk leiding van Hem gaan ervaren.
Zo voorkom je dat je misleid zou worden door een sluw spel van satan.
Veel mensen zijn hierdoor op dwaalwegen terechtgekomen, doordat niemand de ‘openbaringen’ heeft kunnen toetsen op hun juistheid.
Kan God dan nooit zó leiding geven?
Natuurlijk, alle (goede) dingen zijn mogelijk bij God en alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft.
Dit neemt niet weg dat God van zijn kant deze uitingen niet voor dit doel aan ons gegeven heeft.
En het is nog altijd beter dat je je houdt aan de geopenbaarde wil en weg van God.
Dan kom je niet bedrogen uit!
Meent iemand toch op deze manier, via de uitleg van geestelijke talen in zijn binnenkamer of via profetie in de binnenkamer een openbaring voor zichzelf (of anderen) te hebben ontvangen, dan is het altijd wijs om deze te laten toetsen.
Of je legt dit terug in de handen van de Heer en vraagt Hem om een herhaling (bevestiging) in de samenkomst van de Gemeente.
Er staat niet voor niets in 1 Tessalonicenzen 5:19-21: “Doof de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede.”
Duidelijk is dat het hier gaat om het toetsen van de profetieën en dat je alleen moet afgaan op die uitingen die overeenstemmen met het Woord van God.
Die in de lijn liggen van zijn Plan met ons (zie ook het Voorwoord en Hoofdstuk 1).