Kracht & Liefde

Informatie

12.9  Orakel - mysterie­gods­diensten

Er blijkt bij mensen bezorgdheid te bestaan over de mogelijkheid dat de geestelijke talen wel eens een lelijke nabootsing van satan zouden kunnen zijn.
Deze humbug, dit bedrog, van satan bestaat inderdaad.
Ook nu zijn er allerlei religieuze stromingen met een soort ‘vreemde extatische taal’.

In de dagen van het ontstaan en het leven van de Gemeente in Korinte ging niet alles even heilig toe in de samenkomsten.
Paulus moest duidelijke correcties geven.
Met name het spreken in geestelijke talen gebeurde erg chaotisch en moest ‘ordelijk’ gemaakt worden.
Deze Gemeente leefde in de zeer mondaine wereldstad Korinte.
Deze stad was overbekend als dé uitgaansstad, dé stad van plezier!
Als hoofdstad van Achaje was het ook de ‘hoofdstad’ van het losbandige leven.
En dat niet alleen!
De heidense religies hadden daar een goede voedingsbodem.
Verschillende mysteriegodsdiensten en tempeldiensten verzamelden zich in Korinte.
Eén van de kenmerken van deze religies was dat ze, naast hun bekendheid om de ‘tolerantie’ ten aanzien van leefgewoonten, bijzonder attractief waren vanwege orakels, magie, mantiek (astrologie), inwijdingsriten en gewijde prostitutie (zowel hetero- als homofiel).

De taal van de orakels (orakeltaal) is de imitatie van het spreken in door de Geest van God geïnspireerde talen.
Toch is er een groot verschil.
Er was zo’n groot verschil dat er voor Paulus kennelijk geen reden was om te waarschuwen tegen de mogelijkheid dat geestelijke talen en orakeltaal gelijk zouden zijn.
De orakels waren door de goden geïnspireerde boodschappen die de ingewijden kregen.
Daarbij was sprake van trance.
De priesteressen verloren hun bewustzijn en kwamen in een soort verdwaasde droom (trance)toestand.
Zo spraken zij hun orakeltaal, met uitleg.

Bij de uitingen van de heilige Geest vinden we nooit melding van het verliezen van de controle over je eigen geest.
De wil en het verstand blijven volledig functioneren als iemand onder de bezieling of de inspiratie van de heilige Geest is.
Gods Geest maakt niet verdwaasd!
Gods Geest brengt niet in trance!
Gods Geest doet je niet neervallen of laat je niet onbeheerst lachen!
Het is dus wel heel logisch dat Paulus niet waarschuwt tegen humbug- of duivelse talen.
En als er ooit een waarschuwing in deze richting gegeven zou moeten zijn, dan zou het dáár (in Korinte) zijn, waar al zo’n wanorde in het gebruik van de uitingen was!
Maar, nee hoor!
Geen enkele reden om bang te zijn!

Als bovendien de uitingen van de Geest worden getoetst aan het Woord van God, aan de persoon door wie ze werken en aan de controleerbaarheid van hun resultaten, dan is er geen enkele reden om te denken dat je met de uitingen van de Geest verkeerd kunt uitkomen!