Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.3  Verschillende talen (‘allerlei tongen’)

Er is sprake van verschillende geestelijke talen.
Dit betekent een veelheid aan talen.
Er is dus niet één taal, er zijn veel talen, die aan de gelovige door de Geest geïnspireerd worden.
In Korinte is er geen sprake van onkunde over de uitingen van de Geest, maar wél van onkunde over de manier waarop ze gebruikt moesten worden in de samenkomsten van de Gemeente.
De verdeling (de één dit, de ander dát) is dan ook niet om duidelijk te maken dat God aan de één blijvend deze uiting geeft en aan de ánder blijvend die uiting …
Paulus wijst op het gebeuren in de samenkomst van de Gemeente – daar en dan zal de Heer de uitingen van de Geest, incidenteel, ter plekke, ‘voor het gebruik’ verdelen.
Nu wordt ook duidelijk dat er gesproken wordt van verschillende talen (meervoud).
Het kan natuurlijk niet dat één persoon (tegelijk en/of door elkaar) verschillende geestelijke talen zal spreken.
Dat zou tegen het karakter van God ingaan, die immers een ‘God van orde’ is!