Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.13  Uitleg van geestelijke talen

Deze gave is de tweede in de groep van de inspiratie-uitingen en ook hier is dus hét kenmerk: inspiratie!
We begrepen al dat dit inhoudt:

  1. God inspireert vanuit zijn initiatief;
  2. God inspireert vanuit mijn initiatief.

Door deze gave wordt de inhoud van het in ‘talen gesprokene’ aan de Gemeente uitgelegd.
Let wel, het gaat hierbij niet om een aangeleerde talenkennis, maar om openbaring door de Geest van wat er in ‘talen’ is gesproken.

God dringt er (liefdevol) bij je op aan; dus je spreekt uit wat de Geest wil gaan zeggen.
Je vraagt en handelt in geloof, onder leiding van de Geest; dan gaat de Geest inspireren.
Deze uiting ‘uitleg van geestelijke talen’ is heel erg nauw verbonden met de gave van het spreken van geestelijke talen.
In de samenkomsten van de Gemeente hoort de laatste gave altijd samen te gaan met de eerstgenoemde.

Uitleg van geestelijke talen
is niet: gedachten lezen.
Het heeft niets te maken met enige menselijke en al helemaal niet met occulte bekwaamheid;

is niet: psychologische analyse;

is niet: een begaafdheid om ingewikkelde of onduidelijke uitspraken uit de Bijbel te kunnen uitleggen;

is niet: een letterlijke vertaling van wat in een andere taal gesproken is (hoewel dit incidenteel wel voorkomt);

is niet: de bekwaamheid van ‘tolk’ zijn; dit is immers een puur menselijke vaardigheid, die door (gedegen) studie wordt verkregen.

Uitleg van geestelijke talen

is wel: de bovennatuurlijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons laat weergeven wat de kern is of de betekenis van de boodschap die zojuist in de Geestesuiting van het spreken van geestelijke talen is gegeven;

is wel: het ter plekke uitspreken van woorden, die vooraf niet bekend zijn, door de inspiratie van de heilige Geest (tenzij deze uiting functioneert in samenhang met bijvoorbeeld een woord van kennis);

is wel: in vertrouwen (geloof) opzien naar de Heer voor de inspiratie om de uitleg te kunnen uitspreken.