Kracht & Liefde

De heilige Geest

2.1  Dynamische kracht

Deze dynamische6 kracht is door God beloofd voor de herstelperiode waarin het Plan van God tot voltooiing zal komen.
In deze herstelperiode leven wij nu.
In Joël 3:1 staat hierover: “Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.”
Als je hiervoor belangstelling hebt, kun je over dit onderwerp verder lezen in dit Bijbelgedeelte.
In Hebreeën 2:4 wordt hier ook naar verwezen: “Ook God Zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.”
Nog veel meer Bijbelgedeelten gaan hierover.

We zullen zien hoe God de vervulling van wat Hij beloofd heeft, voltrekt en hoe Hij wil dat deze veelzijdige en diep inwerkende manifestatie van de Geest het meest wezenlijke onderdeel van ons leven wordt.
De Bijbel staat vol met beloften van God.
God is een overvloedige God.
Zijn liefde is overweldigend!
Paulus zegt dat hij ernaar verlangt, dat wij zullen zien “hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht (= de heilige Geest) is voor ons die geloven” (Efeziërs 1:19).
We hebben er (misschien) nauwelijks enige notie van!
We hebben van God inderdaad kostbare en rijke beloften gekregen (2 Petrus 1:4).
Er wordt gezegd dat in de Bijbel duizenden beloften staan!
Grandioos!
Wel, onthoud dit: “In Hem worden alle beloften van God ingelost en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer” (2 Korintiërs 1:20).
In Hem, dat wil zeggen: door middel van zijn lichaam hier op aarde en in de geestelijke wereld, de Gemeente.
We kunnen ‘amen’ zeggen, omdat alle beloften van God hun voltooiing vinden in en door de Gemeente, die bestaat uit zonen van God.

In dit hoofdstuk willen we de nadruk leggen op één van die beloften – een heel speciale belofte: de belofte van de heilige Geest.
Het is Gods verlangen dat we hiermee ‘aan het werk’ gaan, om uit ons leven hier op aarde een zo hoog mogelijk geestelijk rendement te halen, van belang voor het eeuwige leven met God, zowel van onszelf als dat van onze naaste!

6 Dat is een werkzame, actieve kracht waarmee in de geestelijke wereld resultaten kunnen worden behaald, bijvoorbeeld genezing en bevrijding. “Je zult kracht ontvangen, als de heilige Geest over je komt.”