Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.5  Verboden terrein

Al deze gevaarlijke zaken, hoewel ze bestaan en hoewel er grote tekenen en wonderen kunnen gebeuren, zijn, om ons eigen bestwil, niet toegestaan voor de mensen.
Uit Gods schepping blijkt dat er geen verbinding kan bestaan tussen licht en duisternis.
Waar het één verschijnt, verdwijnt de ander.
Of misschien beter: waar het licht verdwijnt, ontstaat (automatisch) duisternis.
In het Oude Testament konden de mensen niet verlost worden van de duistere machten en daarom werden afgodendienaars (zij die zich bewust met de demonen verbonden hadden) uitgeroeid uit het volk.
Dit kon blijkbaar niet anders, om verdere ‘besmetting’’ met duisternis van het volk te voorkòmen.
In het Nieuwe Testament is door Jezus Christus een antwoord gegeven op bevrijding uit deze ‘greep’ van satan.
Ieder die dat wil, kán verlost worden, losgemaakt worden.

In 1 Korintiërs 10:20 zegt Paulus dat hij niet wil dat wij één worden met demonen (NBG:” … dat wij in gemeenschap komen met boze geesten”).
Doe niet mee met dit fatale spel van de duisternis.
Begeef je niet op de weg met voetangels en klemmen!
Wie er eenmaal in verward geraakt is, moet veel moeite doen om er weer los van te komen.
Vooral als je het bewust gezocht en je eraan overgegeven hebt.
Maar in alle gevallen is daar de bevrijdende kracht van de Geest van God.
Doordat wij in deze kracht van God gaan staan en gebruik maken van zijn openbaring, kunnen we demonen uitdrijven.
Jezus Zelf zegt: “In mijn naam zullen de gelovigen demonen uitdrijven …” (zie Marcus 16:17).
Uitdrijven is volgens de grondtekst ook: uitwerpen, (er)uit gooien, verwijderen.