Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.2  Satan en zijn ‘geestesuitingen’ (pneumatika)

Merkwaardig is het dat zelfs hier de imitatie van satan weerspiegeld wordt.
In Efeziërs 6:12 lezen we: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten (letterlijk: geestelijke machten van de boosheid) in de hemelsferen.”
Hier wordt voor ‘kwade geesten’ hetzelfde woord gebruikt als voor de Geestesuitingen in 1 Korintiërs 12 en 14, namelijk: pneumatika!
Satan zal zich openbaren op een bovennatuurlijke manier – uitdagend, forcerend, misleidend, intimiderend, opdringerig, zoals hij is!
Hij zal de aandacht (willen) trekken.
Het wordt dáárom zo aannemelijk gemaakt voor de mensen, omdat iedereen zich ermee kan inlaten.
Er worden geen voorwaarden vooraf gesteld.
Je hoeft satan niet eens te belijden.
Je hoeft je levenspatroon niet eens grondig te wijzigen.
Je mag leven zoals je zelf wilt …!
Natuurlijk … het gaat satan niet om het welzijn van de mens, maar wel om zijn uiteindelijke destructie, de eeuwige chaos, de eeuwige dood, de eeuwige verbinding met de demonen!

Let wel: God heeft een diep respect voor de mens.
God heeft de mens lief.
Hij manipuleert nooit.
Hij bedriegt niet.
Hij lijmt niet.
Hij speelt een eerlijk en open spel.
Hij geeft de ‘voorwaarden’ vóóraf!

Satan bedriegt.
Achteraf zal blijken dat je er ingetuind bent.
De vreugde van het eerste moment zal achteraf blijken een wrange, bittere vrucht te hebben.
Je oorspronkelijk aanwezige blijdschap zal vergaan in doodsangst.
De bovennatuurlijke werkingen zullen blijken lelijke valstrikken te zijn geweest.
Daaruit kun je op eigen kracht niet meer loskomen.
Neen, vooraf geen voorwaarden, maar achteraf wel de ellendige gevolgen!

Velen zijn zo misleid, ook in de occulte geneespraktijken (zie hiervoor onder andere ook het boekje ‘Als het licht duisternis is’ van Rianne van der Smitte).
Er komt wel een zekere genezing, maar deze genezing wordt ook wel gezien als het uitdrijven van de ene demon door de andere.
Of zoals in een nog erger geval, waarin een demon wordt uitgedreven, maar niet definitief in het dodenrijk is gebonden, hij terugkomt met ‘zeven andere demonen, slechter dan hijzelf’ (zie Matteüs 12:43-45).
Dit zijn geen sprookjes, dit zijn de woorden van Jezus Zelf!
Na de occulte genezing komen de angsten, de nachtmerries, de slapeloosheid, de zelfmoordgedachten, de depressies, de onrust en de onlustgevoelens.
Driften en wellust branden los in perversiteiten en extremiteiten in sex en drugs.
Hou je dus ver van deze dingen en mocht je er onverhoopt al ingetuind zijn, laat je van deze banden van satan bevrijden door de kracht van de heilige Geest!