Kracht & Liefde

Het doel van God

1.4  Leerproces

Wil je gaan luisteren naar wat God te zeggen heeft?
Dat valt voor iedereen niet altijd mee.
Er zijn zoveel stemmen die luid schreeuwen om onze aandacht – de stem van de wereld om ons heen, de stem van de grote leugenaar, de stem van de wetenschap die twijfel zaait, de stem van allerlei ideologieën en filosofieën, de stem van de verkeerde begeerten en noem maar op.

Maar God heeft ons zijn Plan en zijn doel in deze tijd duidelijk bekendgemaakt.
Alleen al het feit dat je deze studie leest, geeft aan dat je daar belangstelling voor hebt.
Van Jezus kunnen we leren hoe we inzicht kunnen krijgen in de geestelijke werkelijkheid, waardoor immers ons leven voornamelijk wordt bepaald.
In Jesaja 50:4 kunnen we over Jezus de volgende profetie lezen: “De Heer heeft Mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt Mij het oor, opdat Ik hoor zoals leerlingen doen.”
Zelf zegt Jezus over zijn leerproces in Johannes 8:28:“ … en dat Ik niets uit Mijzelf doe, maar over deze dingen spreek, zoals de Vader het Mij geleerd heeft.”

Het verwerven van het leven van God gaat niet vanzelf.
Je ‘moet’ je hiervoor, net als Jezus dat deed, verdiepen in de gedachten van God over jou en over de mensheid.
Over jouw positie en taak in het grote Plan van God.
Over de kracht, de wijsheid en de liefde die Hij aan jou wil geven.
Je ‘moet’ wat je leert, uitwerken in je leven, zodat het vrucht draagt.
‘Moeten’ in de zin van: het is nodig, het gaat niet anders.
Niets in ons leven gaat vanzelf!
Om bijvoorbeeld een diploma te krijgen moet je immers een opleiding volgen!

We zullen vernieuwd worden in ons denken, zoals Romeinen 12:2 aangeeft.
Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door je gezindheid (= je denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van je wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
Niet alles wat God ons wil doen weten en kennen zal ons vanuit het menselijke, natuurlijke denken als vanzelfsprekend voorkomen.
Daarom stellen wij ons hart (onze innerlijke, geestelijke, mens) aan Hem ter beschikking en laten zo ons geloof steeds sterker worden.
De twijfel zal dan verdwijnen!