Kracht & Liefde

Het doel van God

1.3  Leven en overvloed

Via Jezus Christus biedt God jou ‘leven en overvloed’ aan.
In Johannes 10:10 staat: “De dief – satan- komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik – Jezus- ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”.
Misschien is jou nooit de scherpe tegenstelling opgevallen in deze woorden van Johannes.
Jezus is gekomen om aan jou ‘leven en overvloed’ te geven.
Maar de dief komt om het leven van God in jou te roven, om jouw persoonlijkheid te ‘slachten’ (te doden, te scheiden van God) en om jouw eeuwige geluk te vernietigen.
En dit doet hij vaak via allerlei mooi klinkende theorieën, ideologieën, filosofieën en religieuze leerstellingen.
Maar ook via geweld en een zondig leven.

Het doel van God is onvoorstelbaar mooi!
Het is niet het product van de vindingrijkheid van een mens.
Het is van God.
Het is zó geweldig dat het, bij wijze van spreken, bijna te mooi lijkt om waar te (kunnen) zijn!
Vanuit geen enkel wetenschappelijk standpunt lijkt het aannemelijk.
Het gaat ons natuurlijke, menselijke denken dan ook ver te boven!
Maar met zogenaamd wetenschappelijk denken heeft satan wél kans gezien een sterk bolwerk op te werpen tegen het Plan en het doel van God, namelijk: twijfel!
Dit is niets anders dan ongeloof in de waarheid van de woorden van God.

En juist daarom gaat het, om die woorden van God.

Als jij je hiervan bewust wordt of bent, is het nú voor jou de tijd om je radicaal in verbinding te stellen met deze levende God.
Het Plan van God met jou is heel concreet, zoals bijvoorbeeld in Romeinen 8:29 staat: “Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zusters.”

Het evenbeeld van zijn Zoon.
Je blijft uiteraard jezelf (van nature ben je immers ‘zeer goed’ door God geschapen), maar je zult het leven, de liefde en de kracht van Jezus Christus ten volle gaan ervaren!
En ben jij van tevoren door God uitgekozen?
Ja zeker!
Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Efeziërs 1:4, waar staat:
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.”