Kracht & Liefde

Het doel van God

1.2  Het positieve van vandaag

Maar gelukkig heeft Gód óók gesproken in deze wereld en wel heel duidelijk:
God wil niet het onheil en de ondergang;
God wil niet de angst en de oorlogen;
God wil niet de ontreddering van de mens en ook niet zijn ziekten!

Wat wil God wél:
God wil vrede en recht.
God wil herstel in een wereld die vol zal worden van zijn liefde.
Daarom zond Hij de Hersteller (Heiland), de Vredevorst.
Daarom zond Hij (de mens) Jezus, die vervuld werd met de heilige Geest!

Het andere, wat wij ook in deze zeer dynamische tijd zien, is de opmars van het Koninkrijk1 van Jezus Christus.
Tegenover de werkingen van de (machten van de) duisternis en de wanhoop zullen de liefde, de goedheid, de kracht en de macht van de Heer Jezus zich manifesteren!
Grote groepen jongeren en ouderen vinden Jezus als de Heer van hun leven.
Ze ontdekken dat Hij hun leven kan vullen met liefde en genezing, dat Hij werkelijk hun denken en gevoelens kan vernieuwen en dat Hij het antwoord is op al hun levensvragen!
Dit hoort óók bij deze tijd.
Gelukkig wel!

God heeft gesproken – en God heeft een doel!
God wil ons zo graag, stuk voor stuk, in dat doel betrekken.
Als we nu ‘wijs’ genoeg zijn en niet meer mis- en geleid (willen) worden door de leugens van hebzucht, hoogmoed, liefdeloosheid, onreinheid en dergelijke, dan zullen we verder komen in het Plan van God2.
Maar zolang we vasthouden aan deze leugens van satan en hierdoor verstoppertje blijven spelen voor God, blijven we, helaas, buiten het doel en het Plan van God.

God wil jou het echte leven geven.
Daarom nodigt Hij jou uit.
Daarom opent Hij voor jou de deur die toegang geeft tot zijn Rijk van volmaakte liefde, vrede en recht.
Daarom geeft Hij jou antwoord op al jouw levensvragen en geeft Hij jou een oplossing ook voor die situaties die niet oplosbaar lijken te zijn.
Wie wil, mag komen en hierop ingaan.
Stem daarom je gedachten en gevoelens af op God om zo Gods 100% liefdevolle aanbod in jouw leven te realiseren!

1 Koninkrijk: Koninkrijk of Rijk is een machtsgebied in de geestelijke wereld.
Er is een rijk van de duisternis (van satan) en een Rijk van het Licht (= het Koninkrijk van God).

2 Plan van God: Gods Plan voor deze tijd bestaat uit het totale herstel van de mensen, de overwinning op de geestelijke duisternis en het openbaar worden van de zonen van God (of het gelijkvormig worden aan Jezus Christus van de gelovigen).