Kracht & Liefde

Het doel van God

1.1  Het negatieve van vandaag

We leven in een zeer dynamische tijd!
Van welke kant we het ook bekijken, de ‘lucht’ is geladen met spanning.
Elk ook maar een beetje nadenkend mens, gelovig of ongelovig, voelt dat aan en onderkent dat!
De opmars van de mens zonder God is in volle gang en zo kan het rijk van satan zich meer en meer manifesteren, zich openbaren.
We zien dit onder andere in een wereldwijde toename van spiritisme, occultisme, satanisme, oosterse godsdiensten en mystiek, religieus fundamentalisme en fanatisme en een groot scala aan zonden en perversiteiten.
Deze worden steeds meer openlijk bedreven en bekendgemaakt.
De massamedia spelen daarbij, bewust of onbewust, een cruciale rol.
En niet te vergeten: de explosieve toename van de vele alternatieve geneesmethoden, waarbij zogenaamde genezers gebruik maken van ‘onzichtbare’ krachten.
Veel mensen zoeken hier hun herstel, maar komen zó (geestelijk) helaas van de regen in de drup!

Het Christendom ontdekt, dat zijn woorden zonder (voldoende) kracht zijn (gebleven), ondanks al zijn goede bedoelingen.

We staan aan de vooravond (reëler: we zitten er al middenin) van gebeurtenissen die het gevolg zijn van een bestaan, dat vervreemd is van God.
Gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan satan de ontwerper en de inspirator is.
Er is niet alleen een rampzalige en ontbindende werking gaande in de natuur (b.v. de snelle opwarming van de aarde en het uitputten van de energievoorraden), maar ook in allerlei intermenselijke verhoudingen, zowel politiek, sociaal, raciaal en niet in het minst: religieus.
In de persoonlijke sfeer van veel mensen is het al niet anders: wanhoop, onvrede, eenzaamheid, angst, lichamelijke en geestelijke ziekten en gebreken, geweld, perversiteiten, frustraties, kortom: kenmerken van een leven zonder God …

Romeinen 8:22 – “Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.”

Ondanks dit alles gaat de mens niet naar God om hulp.
Verblind door de leugen kán hij ook niet ontnuchterd worden.
De leugen van onder andere: hebzucht, genotzucht, hoogmoed, liefdeloosheid, ijdelheid en egoïsme heeft zeer veel mensen in haar greep!
De meeste mensen verwerpen hierdoor helaas de onmetelijke liefde van God en het licht en het herstel, dat Jezus in hun leven wil en kan geven.
Eigenlijk hoeven we ons hierover niet zo te verbazen!
Er is, wat dit betreft, niet veel nieuws onder de zon.
Eigenlijk is alles na de zondeval altijd al zo geweest, alleen de intensiteit van de duisternis in veel mensen neemt enorm toe.
In en in triest is het allemaal wél!